Download & Links

Na sledećim stranama možete naći sadžaje koji mogu biti interesantni za studente Fizičke elektronike.

Na stranici Programi naći ćete interesantne programe koji Vam mogu pomoći u radu za računarom. Stranica Elektronski udžbenici sadrži zvanične udžbenike u elektronskoj formi, odobrene od strane Nastavno-naučnog veća Elektrotehničkog fakulteta. Na strani Linkovi dat je pregled zanimljivih i korisnih sadržaja koji se mogu naći na internetu.

Materijali vezani za pojedine kurseve sa Odseka nalaze se na stranama tih kurseva ( Kursevi ).

Ukoliko imate materijal koji bi mogao biti interesantan studentima Fizičke elektronike, javite se ili ga pošaljite webmasteru .