Elektronski udžbenici

Jelena Radovanović, Vitomir Milanović, "Fizička elektronika čvrstog tela," Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd 2010. godina [pdf 4.3 MB]