Saradnja sa privredom

U okviru velikog broja istaživačkih i naučnih projekata koji postoje na fakultetu, na ovom Odseku je ostvarena značajna saradnja sa privredom. Više informacija o do sada realizovanim uređajima i sistemima, možete dobiti izborom odgovarajuće kategorije.