Fiberoptički senzor defekta u procesu proizvodnje

brzogorećeg štapina

Fiberoptički senzor defekata u procesu proizvodnje brzogorećeg štapina je proizveden u laboratoriji za Elektrooptiku, a za potrebe fabrike namenskih proizvoda TRAYAL.

Proces proizvodnje brzogorećih štapina namenjenih detoniranju eksploziva na površinskim kopovima, i drugim eksplozijama koje zahtevaju precizna vremena detonacije, sastoji se od ubacivanja brizantnog eksploziva u upletenu plastičnu foliju ojačanu nitima. Ovakva struktura se formira u posebnom objektu, zaštićenom posebnim merama bezbednosti i prevencije od požara i eksplozije, zbog toga jer je brizantni eksploziv koji se koristi toliko eksplozivan da se mora razblažiti sa TNT - om, a i tada štapin gori brzinom od nekoliko kilometara u sekundi. Prilikom proizvodnje, čest defekt je pojava praznine u punjenju štapina, što dovodi da brza varnica kojom se štapin detonira, ne aktivira ceo štapin - jer ne može da "preskoči" defekt (odsustvo eksploziva). Takav štapin ne samo da može da napravi štetu, jer ne aktivira sve eksplozive, već je opasan za uklanjanje i uništavanje. Klasične metode detekcije slikanjem elektronskim kamerama su nemoguće, jer je u sobi gde se štapin puni nedozvoljeno prisustvo električne energije pa samim tim ni elektronskih uređaja. Da bi rešila ovaj problem, laboratorija za elektrooptiku pod vodstvom Prof. Dr Jovana Elazara je konstruisala fiber-optički senzor nedostatka eksploziva u procesu punjena. Fiberom se svetlo dovodi do predilice i tek formirani štapin prosvetljava ovim svetlom dok fiber na suprotnoj strani štapina skuplja transmitovano svetlo i vodi ga do elektronskog sistema u drugoj sobi. Na osnovu praga snage dolaznog svetla se detektuje propust u punjenju i zaustavlja proces radi korekcije. Fabrika namenskih proizvoda TRAYAL poručila je 1998.g. uredjaj za praćenje proizvodnje brzogorećeg štapina i signalizaciju pojave defekta koji je iste godine instaliran u postrojenju.

 


Na realizaciji ovog uređaja učestvovali su:
prof. dr Jovan Elazar, mr Slobodan Petričević, i mr Peđa Mihailović