Saradnja sa optoelektronskom grupacijom Harder Digital SOVA

Saradnja sa optoelektronskom grupacijom Harder Digital SOVA odvija se kroz projekte razvoja pojačavača slike i naprednih sistema za akviziciju slike čiji je cilj da se prevaziđu ograničenja postojećih CMOS i CCD senzora u uslovima niskog osvetljaja.

Opto Elektronsku Grupaciju Harder Digital, Niš, čine 4 firme: Harder Digital Sova, Photon Optronics, Real Electronics i SovaNVision, koja spada u sam vrh svetskih proizvođača u oblasti opto-elektronskih sistema za osmatranje noću i u uslovima slabe vidljivosti, sa uspostavljenom proizvodnjom od nivoa komponenti, elektro optičkih vakuumskih cevi, pa do finalnih optoelektronskih uređaja za različite aplikacije. Formiranje Opto Grupacije počelo je 2008. g. tako što su postojeći proizvodni pogoni "EI Sova" integrisani u firmu "Harder Digital" iz Nemačke. Opto Elektronska Grupacija Harder Digital je jedini proizvođač noćnih sprava 3. generacije u Evrop koje su trenutno vrhunske naprave ovog tipa i proizvode se još u SAD, Rusiji i Kini. Zahvaljujući decenijskoj saradnji matična kuća iz Nemačke plasira proizvode Opto Grupacije na sva svetska tržišta i investira velila sredstva u konstantno unapređenje tehnološkog postupka proizvodnje i osvajanje novih tehnologija. Atraktivne naučne discipline čije je negovanje potrebno za očuvanje Sovine kompetentnosti na tržištu privlače kako mlade inženjere fizičke elektronike tako i diplomirane fizičare, hemičare i tehnologe u razvojne timove u Sovi. 2017. g. Elektrotehnički fakultet je sklopio memorandum o saradnji sa holdingom sa ciljem zajedničkih istraživanja, partnerskog nastupa i omogućavanja studentima uslove za stručnu praksu, istraživanja i izradu završnih radova. Tim profesora iz Laboratorije za elektrooptiku (Radunović, Petričević, Mihailović, Barjaktarović i Crnjanski) od tada sarađuje sa holdingom na projektima.

Prvi projekat koji je reaizovan zajedničkim snagama je minijaturno impulsno napajanje treće generacije (auto gated power supply) koje omogućava maksimalne performanse pojačavača slike u proizvodnom programu Sove. Prvi primerci iz serijske proizvodnje isporučuju se tokom jeseni 2018. g. iz proizvodnog pogona firme "Real Eelectronics", sastavnog dela holdinga, svrstavajući Sovu među malobrojne proizvođače sposobne da implementiraju ovakvu tehnologiju.

Početkom 2018. g. "Harder Digital Sova" je u saradnji sa timom Elektrotehničkog fakulteta dobila finansiranje od strane Fonda za inovacionu delatnost za projekat realizacije napredne dnevno-noćne kamere sa pojačavačem slike (intensifiled camera) koja pored impulsnog napajanja koristi i napredne tehnologije obrade slike. Projekat je u fazi realizacije prototipa koji će poslužiti kao demonstrator tehnologije ali i razrada tehnološkog postupka sprezanja matričnih senzora (CCD i CMOS) sa ekranima pojačavača slike pomoću fiber-optičkog prenosa. Uspešna realizacije projekta omogućiće Sovi proširenje proizvodnog programa sa civilnom kameromi pojačanom CMOS kamerom (ICCD) koja spada u sam vrh komercijalno dostupne tehnologije.

Tokom leta 2018. g. Fond za inovacionu delatnost odobrio je holdingu finansiranje i drugog projekta - 2.5D laserska kamera za uslove smanjenje vidljivosti. Cilj projekta je realizacija sistema za akviziciju slike koji omogućava formiranje slike iza prepreke u atmosferi (magla, kiša, sneg, dim) uz pomoć laserskog iluminatora i pojačavača slike sa elektronskom kontrolom katode. Ovakvi sistemi osnov su savremenih sistema za osmatranje koji rade u svim vremenskim uslovima i omogućavaju službama da u slučaju vanrednih situacija obavljaju svoj zadatak zaštite imovine i spasavanja života. Iskazano interesovanje evropskih proizvođača vatrogasne opreme govori o formiranom tržištu za visoko-tehnološki proizvod koji će biti rezultat ovog dvogodišnjeg projekta.

Timovi iz Sove i Elektrotehničkog fakulteta na sastanku.

Minijaturno napajanje za pojačavač slike treće generacije.

Slika dobijena pojačavačem slike.

Slika dobijena preko dnevno - noćne kamere.


Na realizaciji ovih projekata učestvuju:
prof. dr Jovan Radunović, prof. dr Slobodan Petričević, prof. dr Peđa Mihailović, doc. dr Marko Barjaktarović, doc. dr Jasna Crnjanski.