Laboratorija za optoelektronikuSoba : Paviljon 1 soba 10
Rukovodilac laboratorije : dr Jovan Radunović
Kontakt : dr Slobodan Petričević
Telefon : 011/3218-309
 
Laboratorijske vežbe : Optoelektronika
Optoelektronski i laserski sistemi
 
Kratak opis naučno-istraživačkih aktivnosti:

Razvoj optoelektronskih mernih uređaja i sistema. Tokom proteklih pet godina, laboratorija je intenzivno radila na razvoju fiberoptičkog senzora struje (FOCS), koji se sada može naći i u komercijalnoj upotrebi. Pored toga, uspešno je razvijen i implementiran sistem za kontrolu kvaliteta kartona u toku proizvodnog procesa, za potrebe fabrike kartona Umka. Sistem se trenutno nalazi u fazi probnog rada i već pokazuje izuzetne rezultate na polju poboljšanja kvaliteta proizvedenog kartona.

Termovizija.

 
Detaljnije o aktivnostima:

Detaljnije o fiberoptičkom senzoru struje (FOCS) i optoelektronskom sistemu za kontrolu kvaliteta kartona, možete pogledati u okviru stranice Privreda.

Između ostalog, Laboratorija za Optoelektroniku Katedre za MTF je angažovana i u istraživanjima vezanim za primenu termovizije. Jedno od ovakvih istraživanja se sprovodi u saradnji sa Građevinskim fakultetom u Beogradu, u okviru projekta energetske efikasnosti zgrada, koji se sprovodi pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije. Termovizijsko snimanje građevinskih objekata može da ukaže na nedostatke u njihovoj termoizolaciji, kao i da potvrdi značajna smanjenja toplotnih gubitaka i uštedu u energiji koja se troši za zagrevanje, u zgradama kod kojih je izvedena kvalitetna termička izolacija.

Jedna od najinteresantnijih oblasti termovizije vezana je za primene u medicini. Stoga nije neobično što je Laboratorija za Optoelektroniku angažovana u dva različita istraživanja iz ove oblasti. U okviru saradnje sa Institutom za medicinu rada i radiološku zaštitu "Dr Dragomir Karajović" vrše se ispitivanja vezana termovizijsko dijagnostifikovanje vibratorne bolesti, profesionalnog oboljenja koja se javlja kod ljudi koji rade sa vibrirajućim predmetima (poput bušilica). Drugo istraživanje vezano za primene termovizije u medicini, takođe se sprovodi pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije u saradnji sa kolegama sa Mašinskog fakulteta, a ima za cilj razvoj ekspertskog sistema za pravovremeno otkrivanje i dijagnostifikovanje kancera kože kod pacijenata.