Laboratorija za Mikroelektroniku, Nanoelektroniku i Elemente elektronskih uređaja



Soba : 104
Rukovodilac laboratorije : dr Vitomir Milanović,dr Milan Tadić
Kontakt : dr Vitomir Milanović
Telefon : 011/337-0088
 
Laboratorijske vežbe : Mikroelektronika i nanoelektronika
Elementi elektronskih uređaja
Praktikum iz konstruisanja elektronskih uređaja
 
Kratak opis naučno-istraživačkih aktivnosti:

Izvođenje laboratorijskih vežbi i istraživanja u okviru izrade diplomskih, magistarskih i doktorskih radova.

 
Detaljniji opis aktivnosti:

Projekat Nanostrukture i nanokomponente u fizičkoj elektronici, finansiran od Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine, izvođenje laboratorijskih vežbi, izrada seminarskih, diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. U laboratoriji radi i Centar za nanostrukture, nanoelektroniku i nanofotoniku u okviru koga studenti, postdiplomci i doktoranti rade na istraživačkim poslovima.