Projekti Ministarstva za nauku Republike Srbije


ime projekta
rukovodilac početak trajanje
Fotonske komponente i sistemi Dejan Gvozdić 01-01-2011 4 godine
Fizički i funkcionalni efekti interakcije zračenja sa elektrotehničkim i biološkim sistemima Predrag Osmokrović 01-01-2011 4 godine