Unapređenje nastave iz fizike za studente elektrotehnike- ETFizika

rukovodilac: prof. dr Dejan Gvozdić

program: Razvoj visokog obrazovanja, Ministarstvo prosvete

tip projekta: unapređenje nastave

datum početka: 01-10-2021

datum kraja: 31-09-2022

kratak opis: Cilj projekta ETFizika je unapređenje i digitalizacija nastave iz tri predmeta:

  1. Fizika 2,
  2. Praktikum iz Fizike 2,
  3. Statistička fizika

Najnazačajniji rezultati projekta će biti:

  • Digitalizovani nastavni materijali i nastavni proces prilagođen za nastavu na daljinu.
  • Objavljen udžbenik iz optike i moderne fizike za predmet Fizika 2.
  • Objavljena pomoćna nastavna literatura - zbirka rešenih zadataka za predmet Statistička fizika.
  • Osmišljene i formirane elektronske laboratorijske sveske za predmet Praktikum iz fizike 2.
  • Formirane nove demonstrativne eksperimentalne postavke na predmetu Fizika 2.
  • Unapređene digitalne i preduzetničke kompetencije studenata kroz izradu i prezentaciju projektnih zadataka prema elevator pitch modelu opšte-prihvaćenom u projektnom finansiranju.
  • Formiran YouTube kanal sa javno dostupnim prezentacijama studentskih projektnih zadataka demonstrativnog karaktera.

Najznačajniji efekat projekta je formiranje okruženja koje podstiče kreativnost, istrajnost i komunikaciju. Kroz osnaživanje studenata da realizuju projektne zadatke i javno ih prezentuju kao eksperimentalne demonstracije, jača se samouverenost studenata u ličnom i poslovnom smislu.

Značaj projekta se ogleda kroz trajno unapređenje kompetencija, koje prevazilaze obrazovni nivo definisan ishodima predmeta i odnose se na unapređenje veština komunikacije i prezentacije. Kroz realizaciju projektnih zadataka, ali i vođeni pristup prezentacijama istih, studenti će biti pripremani za preuzimanje inicijative, pretragu i filtriranje dostupnih informacija, razvijaće sveopštu digitalnu pismenost i upotrebnu primenu stečenih znanja, što su preduslovi za (samo)zapošljavanje.

Održivost projekta osigurana je izradom nastavnih materijala, udžbenika, pomoćne nastavne literature i javno dostupnih eksperimentalnih demonstracija potrebnim za nastavak rada po unapređenom nastavnom programu.