FIZIKA 2

Predavači
dr Dejan Gvozdić
dr Jasna Crnjanski
dr Jovan Cvetić
Status
izborni predmet
Semestar
prolećni
Fond časova
3+2
Kontakt
jafa@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Kroz kurs Fizika 2 studenti se upoznaju sa osnovnim zakonima prostiranja svetlosti i prostim optičkim elementima, mehanikom fluida, toplotom i termodinamikom, kao i elementima moderne fizike: kvantnom, atomskom i nuklearnom fizikom.
Ove oblasti predstavljaju osnovu za razumevanje složenijih procesa i pojava koje se izučavaju u daljem toku studija na svim elektrotehničkim usmerenjima.

Sadržaj i metode izvođenja nastave iz oblasti optike i moderne fizike unapređeni su kroz projekat ETFizika realizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2021/2022. godine.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Elektrotehnika i elektronika su tehničke discipline koje imaju svoje duboke korene u fizici. Dokaz za to je da svako fundamentalno otkriće u fizici dovodi do novih rešenja i ideja u elektrotehnici i to sa određenim vremenskim kašnjenjem od nekoliko godina do nekoliko desetina godina.
Inženjer razume fiziku određenih tehničkih rešenja, komponenti i proizvoda i sposoban je da samostalno ili timski izvrši izbor i opredeli se za optimalno rešenje projektnog zadatka. Moderan inženjer prati i razume inovacije i nove tehnologije i pronalazi način da ih inkorporira u postojeće sisteme, pa mora biti fleksibilan i sposoban da uči na bazi fundamentalnih principa.