Nauka

Na Katedri za mikroelektroniku i tehničku fiziku odvija se intenzivna naučno-istraživačka aktivnost, kako na projektima realizovanim pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku Republike Srbije, tako i kroz saradnju sa velikim brojem naučno-istraživačkih institucija u Evropi, i šire. Aktivnosti na projektima Ministarstva za nauku, definisane su u skladu sa aktuelnim naučnim oblastima, pa angažovanje studenata poslediplomaca na ovim projektima, obezbeđuje dobru osnovu i kvalitetnu preporuku za dalji rad, bilo u zemlji, bilo u inostranstvu. Sa druge strane, intenzivna saradnja sa institucijama u inostranstvu, omogućava studentima nastavak školovanja u eminentnim evropskim i svetskim institucijama, kroz magistarske i doktorske studije.

Naučno istraživački rad na Katedri organizovan je kroz formiranje manjih grupa, najčešće okupljenih oko zajedničkih projekata. Pravovremeno uključivanje studenta u rad neke od grupa može imati veliki uticaj na dalji tok njegovih studija, kroz odgovarajući odabir izbornih kurseva i izradu kvalitetnog diplomskog rada. Detaljnije informacije o naučno-istraživačkim aktivnostima, možete saznati izborom odgovarajuće oblasti.