Grupa za fotoniku i fotonske komunikacije

Grupa za fotoniku i fotonske komunikacije bavi se istraživanjem komponenata i podsistema koji se primenjuju u optičkim komunikacijama i fotonici terahercnog zračenja. Dominantna naučno-istraživačka aktivnost grupe vezana je za projektovanje aktivnih komponenti i fotonskih integrisanih kola, koja u sebi sadrže poluprovodničke lasere i optičke pojačavače na bazi kvantno-konfiniranih nanostruktura.

Pregled istraživačkih aktivnosti realizovanih pod rukovodstvom prof. dr Dejana Gvozdića u periodu od 2003. do 2013. godine predstavljen je kroz prezentaciju grupe za fotoniku i fotonske komunikacije [flash swf, 3.5 MB].

Grupa za Fotoniku i fotonske komunikacije ostvarila je uspešnu saradnju sa drugim istraživačkim grupama, kako na Elektrotehničkom fakultetu, tako i u međunarodnim okvirima, koja je do sada realizovana kroz projekte:

Studenti završnih godina i master studenti koji su zainteresovani za istraživački rad iz navedenih oblasti mogu se obratiti dr Dejanu Gvozdiću i dr Jasni Crnjanski za detaljnije informacije.

Last update: September 2013