Master akademske studije

Master akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu organizovane su u obliku modula. Kao nastavak osnovnih studija na Odseku za Fizičku elektroniku u okviru master akademskih studija postoje dva modula:.

  1. Nanoelektronika, optoelektronika i laserska tehnika
  2. Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo

Ponuda izbornih predmeta po modulima se redovno ažurira u cilju modernizacije nastave.