PRAKTIKUM IZ FIZIKE 2

Predavači
dr Marko Krstić
M.Sc Mladen Banović
M.Sc Dimitrije Popović
M.Sc Petar Atanasijević
Status
izborni
Semestar
prolećni
Fond časova
0+0+2
Kontakt
marko.krstic@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Gradivo koje se obrađuje na Praktikumu iz Fizike 2, upotpunjuje i nadograđuje znanja koja se mogu steći na kursu Fizika 2. Praktikum iz Fizike 2 ima za cilj osposobljavanje studenta da za određene složenije fizičke probleme, koji nalaze svoju primenu u savremenoj elektrotehnici, ali i u komplementarnim naukama poput medicine ili ekonomije. U okviru kursa formiraju se fizičko-matematički modeli i studenti se osposobljavaju da primenom softverskih alata izvrše njihovo rešavanje ili simulaciju.

Sadržaj i metode izvođenja nastave iz oblasti optike i moderne fizike unapređeni su kroz projekat ETFizika realizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2021/2022. godine.