PRAKTIKUM IZ FIZIKE 2

Nivo : osnovne studije
Status : izborni
Broj kredita : 2
Semestar : II
Fond časova : 0+0+2
 
Profesor : dr Marko Krstić
Asistent : dr Marko Krstić
M.Sc Petar Atanasijević
M.Sc Željko Janićijević
 
Poželjno predznanje : Fizika 1, Fizika 2
Dalja nadogradnja : Iskustvo u modelovanju primenom programskog paketa MatLab široko je primenjivo u velikom broju predmeta na višim godinama studija.
 
Struktura ispita : Detaljno obaveštenje o pravilima polaganja i formi ispita - školska 2018/19
 
Literatura :
Beleške sa časova vežbi biće dostupne na stranici sa materijalima.