Banović Mladen

saradnik u nastavi

Soba: soba 9 Paviljon 1 (laboratorijski blok)
Telefon: 011/3218-444
E-mail: mladen@etf.bg.ac.rs
Web: -
Obrazovanje: Elektrotehnički fakutet, Univerzitet u Beogradu
diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva (2018)
Interesovanja: optičke komunikacije, modelovanje optoelektronskih komponenata, instrumentacija
Kursevi: Fizika SI - laboratorijske vežbe
Laboratorijske vežbe iz Fizike
Statistička fizika
Fizičko tehnička merenja
Kvantna elektronika
Elementi elektronskih uređaja
Optičke telekomunikacije
Analiza i modelovanje poluprovodničkih naprava
Optičke telekomunikacije 2
Termini za konsultacije: -

Kratka biografija:

Mladen Banović, rođen je 10.2.1995. u Loznici, Srbija. Student je master studija na modulu za Nanolektroniku i fotoniku na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je na odseku za Fizičku elektroniku (modul: Nanoelektronika, optoelektronika i laserska tehnika) u septembru 2018. Tema diplomskog rada je: "Karakteristike šuma u frekvencijskim češljevima dobijenim direktnom modulacijom poluprovodničkog lasera". Trenutno je zaposlen na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu kao saradnik u nastavi na predmetima iz oblasti fizike, fizičke elektronike, optičkih telekomunikacijama i fizičko-tehničkim merenjima. Gostujući je predavač u Istraživačkoj stanici Petnica.

Projekti:

Nagrade i priznanja:

Van fakultetska angažovanja:

Saradnja sa inostranim institucijama:

Izbor iz publikacija: