SI FIZIKA

Predavači
dr Peđa Mihailović
dr Marko Krstić
dr Jasna Crnjanski
dr Vladimir Arsoski
Status
obavezan predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
2+2
Kontakt
pedja@etf.bg.ac.rs


PREDMET KURSA:

Predmet upoznaje studente sa osnovnim fizičkim zakonima kinematike, dinamike, gravitacije, mehaničkih talasa, oscilatornog kretanja i elastičnosti.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Ovaj kurs daje neophodnu osnovu za tretiranje inženjerskih problema širokog spektra. Određeni segmenti ovog kursa predstavljaju fundament za proučavanje naprednih tema na višim godinama studija, na različitim usmerenjima.