Arsoski Vladimir

asistent

Soba:
104
Telefon:
011/3218-309
E-mail:
arsosk@etf.bg.ac.rs
Web:
-
Obrazovanje:
Elektrotehnički fakultet u Beogradu (VIII stepen)
Interesovanja: Laserska obrada, Rasejanje na sistemima mikročestica, Interakcija sa biološkim i prostetskim materijalima
Kursevi:

Fizika 1
Fizika 2


Laboratorijske vežbe iz Fizike 1: Uputstvo za pripremu i raspored studenata po timovima (2012), Uputstvo za zaokruživanje rezultata


Praktikum iz Fizike 2
Kvantna elektronika
Mikroelektronska kola
Mikroelektronika i nanoelektronika


Kratka biografija:

Rođen sam 13.11.1975. u Obrenovcu, gde i danas živim. Svoje obrazovanje započeo sam u Osnovnoj školi "Jovan Popović". U toku osnovnog obrazovanja učestvovao sam mnogobrojnih takmičenja iz fizike, hemije i matematike, gde sam redovno uspevao da se plasiram do republičkog ranga. Srednjoškolsko obrazovanje nastavio sam u Gimnaziji u Obrenovcu, gde sam svoja interesovanja usmerio na fiziku, što je rezultovalo mnogobrojnim nagradama na republičkom i saveznom nivou. Školske godine 1992/93 pohađao sam nastavu iz oblasti Informatike u Istraživačkom centru Petnica. Godine 1994/95 upisao sam se na Elektrotehnički fakultet u Beogradu kao redovan student, ostvarivši maksimalan broj poena iz fizike na prijemnom ispitu. Redovno sam pohađao studije sve do 1999/2000, kada sam nakon upisa apsolventskog, počeo honorarno da radim. Pri kraju 2001. godine vraćam se studijama, da bi početkom februara 2002. diplomirao iz oblasti Laserske tehnike na temu: Interakcija visokoenergetskog laserskog zračenja sa polumagnetskim materijalima. Od 2003. radim kao asistent pripravnik. Služim se engleskim i ruskim jezikom.

Projekti:

Nagrade i priznanja:

Mnogobrojne nagrade na takmičenjima iz Fizike, Matematike i Hemije

Van fakultetska angažovanja:

Sekretar Katedre za mikroelektroniku i tehničku fiziku.
Mentorski rad na pomoći mladim istraživačima Centra za talente.

Saradnja sa inostranim institucijama:

Izbor iz publikacija:

RADOVI ŠTAMPANI U ZBORNICIMA MEĐUNARODNIH KONFERENCIJA:

 1. R. Gospavić, S. Bojanić, M. Srećković, M. Dinulović, S. Babić, V. Arsoski, M. Davidović, R. Sekulić, "Some Modeling In Laser Interaction Phenomena", , Proceedings of the international conference on Lasers 2001, december 3-7, 2001, Tucson, Arizona, p. 186, STS Press McLean, VA 2002
 2. M. Srećković, A.S. Nikolić, B. Antić, A. Bugarinović, D. Rodić, V. Arsoski, N. Jović, Z. Nedić, U. Mioč, "The Study of the Effects of Laser Beam Interaction with Some Mixed Ferrites", Proceedings of the international conference on Lasers 2001, december 3-7, 2001, Tucson, Arizona,p. 194, STS Press McLean, VA 2002
 3. Ž. Blečić, M. Srećković, A. Milosavljević, N. Cvetković, S. Babić, R. Radovanović, Z. Fidanovski, V. Arsoski, I. Nešić, A. Tomić, "Laser Interaction With Some Metallic Material", , Proceedings of the international conference on Lasers 2001, december 3-7, 2001, Tucson, Arizona,p. 209, STS Press McLean, VA 2002
 4. II International Symposium Light Metals and Composite Materials, maj 2004

RADOVI ŠTAMPANI U ZBORNICIMA DOMAĆIH KONFERENCIJA:

 1. A. Bugarinović, S. Babić, M. Dinulović, D. Nalović, Z. Fidanovski, V. Arsoski, "Savremene primene lasera u medicini", ETRAN 2002
 2. D. Družjanić, N. Slavković, R. Gospavić, M. Trtica, Z. Ristić, Ž. Božović, V. Rajković, A. Bugarinović, V. Arsoski, "Modelovanje interakcije lasera sa biomaterijalima od interesa u bioprotetici i stomatologiji", ETRAN 2003
 3. M. Srećković, S. Ostojić, D. Družjanić, J. Ilić, M. Živković, A. Milosavljević, V. Arsoski, "Primena lasera u ekološke svrhe", dimenzionisanje kapljica i interakcija sa sistemom kapljica, ETRAN 2003
 4. M. Srećković, S. Pantelić, N. Ivanović, A. Janićijević, R. Sekulić, V. Arsoski, M. Kovačević, M. Vukčević, N. Slavković, "Uticaj nuklearnog zračenja i čestica na propagaciju laserskih snopova", ETRAN 2003
 5. M. Srećković, S. Babić, A. Janićijević, V. Arsoski, M. Dukić, R. Vasić, S. Pantelić, D. Živković, "Uticaj lasera na bioorganizme", ETRAN 2003
 6. D. Družjanić, M. Dinulović, Ž. Božović, Lj. Vulićević, A. Kovačević, M. Kutin, V. Arsoski, N. Slavković, D. Simonović, I Veselinović, "Neke primene lasera u stomatologiji i interakcija sa biomaterijalima", vol.3, Proc. XLVIII ETRAN Conference, Čačak, jun. 2004
 7. R. Gospavić, M. Davidović, V. Arsoski, K. Kovačević, D. Nikolić, "Modelovanje termoplastičnih pojava pri interakciji laserskih snopova sa biomaterijalima i protetskim materijalima", vol.3, Proc. XLVIII ETRAN Conference, Čačak, jun. 2004
 8. etran 2005 (2 rada, treba da budu štampana)