POUZDANOST SISTEMA

Predavači
dr Slobodan Petričević
dr Vladimir Arsoski
Status
izborni predmet
Semestar
prolećni
Fond časova
3 časa predavanja
2 časa računskih vežbi
Kontakt
arsosk@etf.bg.ac.rs
slobodan@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Daje znanje studentima kako se dolazi do pokazatelja pouzdanosti elektronskih, informacionih, telekomunikacionih i ostalih elektrotehničkih sistema najraznovrsnijih konfiguracija. Na osnovu toga mogu se projektovati i realizovati sistemi tražene pouzdanosti, vodeći računa o njihovoj funkciji i značaju njihovog bezotkaznog roda i obezbediti odgovarajuća logistička podrška.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Znanje stečeno iz pouzdanosti sistema može se koristiti pri konstrukciji uređaja zadate pouzdanosti kao i za proračun (prognozu) pouzdanosti bilo kog uređaja i sistema što je neophodno za njihovo prihvatanje za rad.

prezentacija kursa [ppt approx. 500 KB]