KVANTNA INFORMATIKA

Predavači
dr Vladimir Arsoski
dr Dejan Raković
Status
izborni predmet
Semestar
prolećni
Fond časova
45 časova predavanja + 30 časova seminara i demonstracija u drugim centrima i laboratorijama, predrok pri kraju semestra.
Ukupno 75 časova samostalnog učenja i vežbanja, od čega 3 časa nedeljno tokom semestra i približno 30 časova pripreme u ispitnom roku.
Kontakt
rakovicd@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Predmet uvodi moderne pojmove i primene kvantne mehanike u ekspanzivnoj oblasti kvantne informatike, od kvantne dekoherencije do kvantne kriptografije i kvantne teleportacije, od kvantnog računanja sa logičkim qubitima do kvantne neuronske holografije – sa značajnim kvantno-holografskim bioinformacionim hijerarhijskim psihosomatskim implikacijama.  Tokom kursa studenti će imati prilike da se kroz seminare upoznaju i sa nekim savremenim teorijskim  istraživanjima u drugim centrima u Srbiji.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Kvantna informatika je predmet koji upoznaje studente sa modernim pojmovima i primenama kvantne mehanike u ekspanzivnoj oblasti kvantne informatike, od tehnike do biofizike.

prezentacija kursa - Kvantna informatika [pps, 5.4 MB]