Tehnički saradnici

Andrić Borivojeinženjer elektrotehnike tehnicki saradnik andric@etf.bg.ac.rs
011/3224-334 lokal 113
Laboratorija na Rudarsko-Geološkom Fakultetu
Anđelković Goraninženjer elektrotehnike tehnicki saradnik pirke@etf.bg.ac.rs
011/3370-163 i 011/3218-309
soba 104
Pavlović Sanjainženjer elektrotehnike tehnicki saradnik pavlovic_sanja@etf.bg.ac.rs
011/3370-187
soba 17, Zavod za fiziku