Pavlović Sanja

tehnički saradnik

Soba: Zavod za fiziku, I sprat, soba 17 i Đušina 7 (Rudarsko-Geološki fakultet) II sprat, soba 246
Telefon: 011/3370-187
E-mail: pavlovic_sanja@etf.bg.ac.rs
Web: -
Obrazovanje: diplomirani inženjer elektrotehnike - energetika
Interesovanja: Etaloniranje termometara u okviru Akreditovane laboratorije za etaloniranje merila temperature, Đušina 7
Kursevi: Laboratorijske vežbe iz Fizike 1: uputstvo za izradu laboratorijskih vežbi pogledati ovde.
Materijali u elektrotehnici
Fizičko-tehnička merenja
Termini za konsultacije:

Kratka biografija:

Projekti:

Nagrade i priznanja:

Van fakultetska angažovanja:

Saradnja sa inostranim institucijama:

Izbor iz publikacija: