MATERIJALI U ELEKTROTEHNICI

Predavači
dr Miloš Vujisić
Dimitrije Popović
Status
izborni predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
3 časa predavanja nedeljno, 2 časa računskih vežbi nedeljno, 6 laboratorijskih vežbi
Kontakt
vujsa@yahoo.com
Tim predmeta na Teams-u
PREDMET KURSA:

Predmet se izlaže teorijski, počev od mikrofizičkih osnova, strukture, karakteristika, primena i inženjeringa elektrotehničkih materijala (poluprovodnika, provodnika, superprovodnika, dielektrika, magnetika i biomaterijala).

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Materijali u elektrotehnici jeste predmet koji daje osnovna znanja iz fizičkih osnova, karakterisitika, inženjeringa i tehnologija elektrotehničkih materijala. Ovaj predmet je osnova za razumevanje primene materijala u fizičkoj elektronici, optičkim telekomunikacijama, mikrotalasnoj tehnici i biomedicinskoj tehnici.

Predstavljanje predmeta MUE i PSMT