MATERIJALI U ELEKTROTEHNICI

Predavači
dr Miloš Vujisić
Status
izborni predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
45 časova predavanja + 20 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + 10 časova laboratorijskih vežbi, kolokvijum na sredini semestra.
Ukupno 75 časova samostalnog učenja i vežbanja, od čega 3 časa nedeljno tokom semestra i približno 30 časova pripreme u ispitnom roku.
Kontakt
vujsa@yahoo.com
Yahoo! grupa Miloš Vujisić
PREDMET KURSA:

Predmet se izlaže teorijski, počev od mikrofizičkih osnova, strukture, karakteristika, primena i inženjeringa elektrotehničkih materijala (poluprovodnika, provodnika, superprovodnika, dielektrika, magnetika i biomaterijala).

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Materijali u elektrotehnici jeste predmet koji daje osnovna znanja iz fizičkih osnova, karakterisitika, inženjeringa i tehnologija elektrotehničkih materijala. Ovaj predmet je osnova za razumevanje primene materijala u fizičkoj elektronici, optičkim telekomunikacijama, mikrotalasnoj tehnici i biomedicinskoj tehnici.

prezentacija kursa - Uvodni čas [ppt, 300 KB]