FIZIKA 1

Predavači
dr Jovan Cvetić
dr Predrag Marinković
dr Milan Tadić
dr Marko Barjaktarović
dr Jovana Gojanović
dr Vladimir Arsoski
dr Jasna Crnjanski
dr Marko Krstić
dr Nemanja Čukarić
M.Sc Angelina Totović
Status
obavezan predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
3+2
Kontakt
cvetic_j@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Predmet upoznaje studente sa osnovnim fizičkim zakonima kinematike, dinamike, mehaničkih talasa i oscilatornog kretanja.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Ovaj kurs daje neophodnu osnovu za tretiranje inženjerskih problema širokog spektra. Određeni segmenti ovog kursa predstavljaju fundament za proučavanje naprednih tema na višim godinama studija, na različitim usmerenjima.