FIZIKA 1

Nivo : osnovne studije
Status : obavezan
Broj kredita : 5
Semestar : I
Fond časova : 3+2
 
Profesor : dr Jovan Cvetić
dr Vladimir Arsoski
dr Milan Tadić
Asistent : dr Jovana Gojanović
dr Nikola Vuković
MSc Milan Ignjatović
MSc Petar Atanasijević
MSc Dušan Jakovljević
 
Poželjno predznanje : srednjoškolska fizika, osnove diferencijalnog i integralnog računa
Dalja nadogradnja : Fizika 2
Praktikum iz Fizike 2
 
Struktura ispita : Organizacija kursa i pravila polaganja ispita (školska 2020/21 godina)
 
Literatura :
1. P.Marinković: Fizika I skripta, autorsko izdanje, Beograd 2017.
2. K.Nikolić, P.Marinković, J.Cvetić: Fizika zbirka rešenih zadataka, DN Centar, Beograd 2001.
3. J.Cvetić: Talasi (skripta), autorsko izdanje, Beograd 2003.