FIZIKA SI

Nivo : osnovne studije
Status : obavezan
Broj kredita : 5
Semestar : I
Fond časova : 2+2
 
Profesor : dr Peđa Mihailović
dr Jasna Crnjanski
dr Vladimir Arsoski
dr Marko Krstić
Asistent : dr Nikola Vuković
M.Sc Petar Atanasijević
M.Sc Mladen Banović
M.Sc Dušan Jakovljević
 
Poželjno predznanje : srednješkolska fizika, osnovne diferencijalnog i integralnog računa
Dalja nadogradnja :
 
Struktura ispita : Organizacija kursa i pravila polaganja ispita (školska 2022/23 godina)
 
Literatura :
1. P.Marinković: Fizika I skripta, autorsko izdanje, Beograd 2014.
2. P.Marinković, P.Mihailović: Odabrana poglavlja Fizike Optika i Toplota, Akademska misao, Beograd 2017.
2. P.Marinković, P.Mihailović: Fizika Zbirka zadataka sa rešenjima za studente softverskog inženjerstva, Akademska misao, 2015.
3. B.Stanić, J.Cvetić: Testovi iz fizike
4. K.Nikolić, P.Marinković, J.Cvetić: Fizika zbirka rešenih zadataka, DN Centar, Beograd 2001.
5. K. Stanković, D.Stanković, P.Osmokrović: Laboratorijske vežbe iz fizike, Zavod za fiziku, Beograd 2004.