Krstić Marko

vanredni profesor

Soba: soba 9 Paviljon 1 (laboratorijski blok)
Telefon: 011/3218-444
E-mail: marko.krstic@etf.bg.ac.rs
Web: Google Scholar
Lična stranica na sajtu fakulteta
Obrazovanje: Elektrotehnički fakutet, Univerzitet u Beogradu
doktor nauka elektrotehnike i računarstva (2016.)
diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva - master (2009.)
diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva (2007.)
Interesovanja: optičke komunikacije, nelinearni optički efekti, modelovanje optoelektronskih komponenata, injekciono spregnuti poluprovodnički laseri, statistička fizika
Kursevi: Fizika 1 (specijalna grupa)
SI Fizika
Praktikum iz Fizike 2
Računarsko modelovanje fizičkih pojava
Statistička fizika
Dinamika mehaničkih sistema

Studentske ankete: jesenji semestar 2022/23, 2021/22, 2020/21, 2019/20, 2018/19, 2017/18, 2016/17, 2015/16, 2014/15, 2013/14

Termini za konsultacije: Fizika 1 (specijalna grupa):
SI Fizika:
Statistička fizika:
Dinamika mehaničkih sistema:

Kratka biografija:

Marko Krstić je rođen 29. decembra 1984. godine u Nišu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Elektrotehnički faklutet u Beogradu upisao je 2003. godine, a 2007. godine je diplomirao na smeru za Optoelektroniku i lasersku tehniku. Odmah nakon diplomiranja upisao je master studije na istom odseku i 2009. godine stekao zvanje diplomirani inžinjer elektrotehnike i računarstva - master. Februara 2009. godine izabran je u zvanje saradnik u nastavi za oblast Fizička elektronika na Katedri za Mikroelektroniku i tehničku fiziku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, a aprila 2010. u zvanje asistent. Marta 2016. godine odbranio je doktorsku diseratciju pod naslovom "Statical and dynamical characteristics of injection-locked Fabry-Perot laser diodes" i stekao zvanje doktora nauka elektrotehnike i računarstva.

Projekti:

"An Integrated Dual-Comb Gas Sensor", Fond za nauku Republike Srbije (PROMIS poziv), 2020-

"Fotonske komponente i sistemi", Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2010-2020

"Techniques Of Modulation And Remodulation for PON (TOMAR-PON)", projekat portugalskog Ministarstva za nauku, 01.01.2010.

"New Approach to Temperature Processes Control Based on Soft Computing Methods (Neuro-temp)", Eureka Project, 01.04.2009

"Fotonske komunikacije", evb. 160001, Ministarstvo nauke, 01.01.2008

Nastavni materijali:


Nagrade i priznanja:

 • Nagrada "Aleksandar Marinčić" za naučni doprinos u oblasti mikrotalasne tehnike za 2015. godinu.
 • Nagrada "Prof. Dr. Ilija Stojanović" za naučni doprinos u oblasti telekomunikacija za 2014. godinu.
 • Nagrada Zadužbine Andrejević - publikovanje doktorske disertacije u biblioteci DISSERTATIO.

Van fakultetska angažovanja:

Od juna 2018. do marta 2023. godine obavljao funkciju vršioca dužnosti direktora Centra za promociju nauke.

Saradnja sa inostranim institucijama:

Optical Communications and Photonics - Aveiro, Portugal

Izbor iz publikacija:

RADOVI PUBLIKOVANI U MEĐUNARODIM ČASOPISIMA SA IMPACT FAKTOROM:

 1. S. Zarić, M. Krstić, J. Crnjanski, "Optical Switching in Dual Injection-Locked Fabry-Perot Laser Diodes", Optical and Quantum Electronics, vol. 48, pp. 295, (2016)
 2. M. Krstić, J. Crnjanski, A. Totović and D. Gvozdić "Switching of Bistable Injection-Locked Fabry-Perot Laser by Frequency Detuning Variation," IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, Vol. 21, No. 6, pp. 1801509 (2015)
 3. V. Topić, J. Crnjanski, M. Krstić, A. Totović, D. Gvozdić, "Analytical Method for Calculation of the Photon Lifetime and External Coupling Coefficient in Index-Coupled Phase-Shifted DFB Lasers", IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, vol. 21, no. 6, pp. 1503209, (2015)
 4. A. Totović, J. Crnjanski, M. Krstić, D. Gvozdić, "Numerical Study of the Small-Signal Modulation Bandwidth of Reflective and Traveling-Wave SOAs", IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, vol. 33, no. 13, pp. 2758-2764, (2015)
 5. R.V. Pajković, M.M. Krstić, J.V. Crnjanski, A.R. Totović and D.M. Gvozdić, "Phase space of tristability in dual injection-locked Fabry-Perot laser diodes," Telfor Journal, Vol. 7, No. 1, pp. 43-48, (2015)
 6. A. Totović, J. Crnjanski, M. Krstić and D. Gvozdić "An Efficient Semi-Analytical Method for Modeling of Traveling-Wave and Reflective SOAs," IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, Vol. 32., pp. 2106-2112 (2014)
 7. M. Krstić, J. Crnjanski, A. Totović and D. Gvozdić "Comparison of switching times in optically bistable injection-locked semiconductor lasers," Physica Scripta, Vol. T162., pp. 014036 (2014)
 8. A. Totović, J. Crnjanski, M. Krstić, M. Mašanović and D. Gvozdić "An analytical solution for stationary distribution of photon density in traveling-wave and reflective SOAs,," Physica Scripta, Vol. T162., pp. 014013 (2014)
 9. M. Krstić, J. Crnjanski and D. Gvozdić "Switching time and energy in bistable injection-locked semiconductor multi-quantum-well Fabry-Perot lasers," Physical Review A, Vol. 88., pp. 063826 (2013)
 10. A. Totović, J. Crnjanski, M. Krstić, M. Mašanović and D. Gvozdić "A Self-Consistent Numerical Method for Calculation of Stady-State Characteristic of Travelling-Wave and Relfective SOAs," IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, Vol. 19., pp. 3000411 (2013)
 11. M. Krstić, J. Crnjanski, M. Mašanović, L. Johansson, L. Coldren and D. Gvozdić "Multivalued Stability Map of an Injection-Locked Semiconductor Laser," IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, Vol. 19., pp. 1501408 (2013)
 12. A. Totović, J. Crnjanski, M. Krstić and D. Gvozdić "Modeling of Carrier Dynamics in Multi-Quantum Well Semiconducor Optical Amplifiers," Physica Scripta, Vol. T149., pp. 014032 (2012)
 13. A. Zlitni, M. Krstić and D. Gvozdić "Modulation Response and Bandwidth of Injection-Locked Fabry-Perot Laser Diodes," Physica Scripta, Vol. T149., pp. 014033 (2012)
 14. M. Krstić, J. Crnjanski and D. Gvozdić "Injection Power and Detuning-Dependent Bistability in Fabry-Perot Laser Diodes", IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, Vol. 18, No. 2, pp. 826-833, 2012.
 15. D. Gvozdić, M. Krstić, and J. Crnjanski "Switching time in optically bistable injection-locked semiconductor lasers", Optics Letters, Vol. 36, Issue 21, pp. 4200-4202, 2011.
 16. M. Krstić and D. Gvozdić "Side-Mode-Supression-Ratio of Injection-Locked Fabry-Perot Lasers", Acta Physica Polonica A, Vol. 116, No. 4, pp. 664-667, 2009.

RADOVI ŠTAMPANI U ZBORNICIMA MEĐUNARODNIH KONFERENCIJA:

 1. Krstić M., Crnjanski J., Totović A., Gvozdić D.: Comparison of switching times in optically bistable injection-locked semiconductor lasers, IV International School and Conference on Photonics, pp. 78, 26-30 August 2013, Belgrade, Serbia
 2. Totović A., Crnjanski J., Krstić M., Gvozdić, D.: Analytical Solution for Stationary Distribution of Photon Density in Traveling-Wave and Reflective Semiconductor Optical Amplifiers, IV International School and Conference on Photonics, pp. 116, 26-30 August 2013, Belgrade, Serbia
 3. M. Krstić, J. Crnjanski, M. Mašanović, L. Johansson, L. Coldren and D. Gvozdić "Detailed Stability Map and Bistability Investigation for Injection-Locked Fabry-Perot Semiconductor Lasers," Semiconductor Laser Conference (ISLC), 23rd 2013 IEEE International, pp. 126-127 (2012)

RADOVI ŠTAMPANI U ZBORNICIMA DOMAĆIH KONFERENCIJA:

 1. R.V. Pajković, M.M. Krstić, J.V. Crnjanski, A.R. Totović and D.M. Gvozdić, "Phase space of tristability in dual injection-locked Fabry-Perot laser diodes," 22nd Telecommunications Forum Telfor, pp. 617-620, November 2014.
 2. A.R. Totović, J.V. Crnjanski, M.M. Krstić and D.M. Gvozdić, "Application of multi-quantum well RSOA in remodulation of 100 Gb/s downstream RZ signal for 10 Gb/s upstream transmission," 19. konferencija TELFOR, zbornik radova (840-843), Beograd, novembar 2011.
 3. Krstić Marko, Daničić Aleksandar, Gvozdić Dejan, "Signal degradation of directly modulated laser by optical fiber dispersion and nonlinearity," 15. konferencija TELFOR, Beograd, novembar 2007.
 4. Petra Beličev, Igor Ilić, Marko Krstić, "Large signal modulation of semiconductor laser at high bit rates," Zbornik radova LI konferencija ETRAN, Herceg Novi, jun 2007.