ELEMENTI ELEKTRONSKIH UREĐAJA

Predavači
dr Slobodan Petričević
dr Marko Krstić
Status
izborni predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
3 časa predavanja
1 čas vežbi
1 čas laboratorijskih vežbi
Kontakt
slobodan@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Na početku kursa izlažu se specijalni postupci izrade u mikroelektronici. Zatim se prelazi na pasivne komponente, kao i na komponente specijalne namene (HEMT, MODFET, i dr.). Završetak kursa je posvećen pouzdanosti elemenata i uređaja

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Upoznaje studente sa praktičnim aspektima funkcionisanja elektronskih komponenti, kao i načinima njihove izrade. Razvija sposbnost za projektovanje komponenti, kola i uređaja u aplikativnom domenu.