ELEMENTI ELEKTRONSKIH UREĐAJA

Nivo : osnovne studije
Status : izborni
Broj kredita : 6
Semestar : V
Fond časova : 3+1+1
 
Profesor : dr Slobodan Petričević
Asistent : dr Marko Krstić
Petar Atanasijević
Mladen Banović
 
Poželjno predznanje : Materijali u elektrotehnici
Osnovi fizičke elektronike
Elektromagnetika
Praktikum iz konstruisanja elektronskih uređaja
Dalja nadogradnja : Mikroelektronika i nanoelektronika
Optoelektronika
Analiza i modelovanje poluprovodničkih naprava
Mikroelektronska kola
 
Struktura ispita : Organizacija kursa i pravila polaganja ispita: školska 2022/23.
 
Literatura :
1. R. Ramović: Komponente telekomunikacionih uređaja, Viša PTT škola, Beograd, 2000.
2. D. Tjapkin, S. Širbegović, S. Ristić, R. Ramović: Komponente i konstruisanje elektronskih uređaja, Nauka, Beograd, 1992.
3. R. Ramović, V. Milanović: Zbirka zadataka iz Elemenata elektronskih uređaja, materijal u pripremi.