OPTOELEKTRONIKA

Predavači
dr Petar Matavulj
dr Jovana Gojanović
Status
obavezan predmet
Semestar
prolećni
Fond časova
3 časa predavanja
1 čas vežbi
1 čas laboratorijskih vežbi
Kontakt
matavulj@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:
  • Upoznavanje studenata sa novom inženjerskom disciplinom - optoelektronika, obnavljanje i proširenje znanja iz optike.
  • Razjašnjenje fizičkih pojava koje su posledica interakcije svetlosti sa materijom i opis mogućeg načina njihovog korišćenja.
  • Razumevanje funkcionisanja osnovnih optoelektronskih naprava.
  • Demonstracija osnovnih optoelektronskih pojava kroz eksperiment i osposobljavanje studenata za pravilno korišćenje optoelektronskih uređaja.
ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Pogledajte power-point prezentaciju kursa download ppsx file (5 Mb).