PRAKTIKUM IZ FIZIKE 2

Nastava na ovom kursu se izvodi kroz časove laboratorijskih vežbi koje se održavaju za računarima i u okviru kojih studenti formiraju modele fizičkih procesa, koristeći programski paket Python numerički implementiraju ove modele i tumače rezultate dobijene primenom numeričkog proračuna ili simulacije. U okviru laboratorijskih vežbi na računaru biće obrađeno 7 tema koje se odnose na oscilacije (linearni harmonijski oscilator, prigušene, prinudne oscilacije), primenu oscilatornih modela u ekonomiji (jednostavan model ponude i potražnje), biologiji (model lovca i lovine), medicini (modeli širenja epidemija). Osim toga, u toku kursa biće predstavljeni i modeli koji se odnose na primenu matričnih metoda u optici, za opisivanje interferencija na tankim filmovima i projektovanja optičkih filtara, kao i modeli protoka saobraćaja.