PRAKTIKUM IZ FIZIKE 2

Nastava na ovom kursu se izvodi kroz časove laboratorijskih vežbi koje se održavaju u računskom centru i okviru kojih studenti formiraju modele fizičkih procesa, koristeći programski paket MatLab numerički implementiraju ove modele i tumače rezulate dobijene na primenom numeričkog proračuna ili simulacije. U okviru laboratorijskih vežbi na računaru biće obrađeno 7 tema koje se odnose na:

  • oscilacije (linearni harmonijski oscilator, prigušene i haotične oscilacije u elektrotehnici, medicini, ekonomiji, klimatologiji...)
  • optiku (primena Ray Tracing metode, matrične metode za opisivanje interferencije na tankim filmovima)
  • kvantnu mehaniku i
  • simboličko rešavanje jednačina u programskom paketu MatLab.

Pored laboratorijskih vežbi na računaru, uz dogovor sa studentima, biće organizovana jedna ili dve eksperimentalne laboratorijske vežbe.