Unapređenje i digitalizacija nastave iz Fotonike - eFOTON

rukovodilac: prof. dr Jasna Crnjanski

program: Razvoj visokog obrazovanja, Ministarstvo prosvete

tip projekta: unapređenje nastave

datum početka: 07-10-2020

datum kraja: 15-06-2021

kratak opis: Cilj projekta eFOTON je unapređenje i digitalizacija nastave iz četiri predmeta:

  1. Osnovi fizičke elektronike,
  2. Optoelektronske telekomunikacione komponente
  3. Optoelektronski telekomunikacioni podsistemi
  4. Projektovanje i karakterizacija pasivnih fotonskih integrisanih kola

Najnazačajniji rezultati projekta su:

  • Digitalizovani su nastavni materijali (beleške sa predavanja).
  • Formirane su nove virtuelne laboratorijske vežbe u specijalizovanim softverima koje u potpunosti omogućavaju nastavu na daljinu. Studenti su upoznati sa radom u specijalizovanim softverima koji se mogu koristiti kao edukativni alat ali i kao važan resurs u budućem inženjerskom i/ili naučno-istraživačkom radu.
  • Formirane su nove laboratorijske vežbe na predmetu Optoelektronske telekomunikacione komponente (Optičke telekomunikacije)
  • Obrazovni proces je unapređen primenom metode konceptualnog učenja.
  • Implementiran je sistem za procenu znanja, evaluaciju i samoevaluaciju na Vevox platformi
  • Objavljena je pomoćna nastavna literatura "Zbirka zadataka iz Osnova fizičke elektronike". Obezbeđeno je 100 besplatnih primeraka zbirke za buduće generacije studenata koji se opredele da prate ovaj predmet.

Najznačajniji efekat projekta je formiranje okruženja koje podstiče kreativnost, istrajnost i komunikaciju. Osnaživanjem studenata da vrše samoprocene, jača se samouverenost i usmerava ih na konstantno preispitivanje kako sopstvenog znanja, tako i svih ostalih premisa u ličnom i poslovnom smislu.

Značaj projekta se ogleda kroz trajno unapređenje kompetencija, koje prevazilaze obrazovni nivo definisan ishodima predmeta i odnose se na unapređenje veština komunikacije i prezentacije, kao i ovladavanje upotrebom specijalizovanih softvera. Kroz realizaciju projektnih zadataka, ali i vođeni pristup prezentacijama istih, studenti će biti pripremani za preuzimanje inicijative, pretragu i filtriranje dostupnih informacija, razvijaće sveopštu digitalnu pismenost i upotrebnu primenu stečenih znanja, što su preduslovi za (samo)zapošljavanje.

Održivost projekta osigurana je edukacijom projektnog tima koji će nakon realizacije projekta raspolagati potrebnim materijalom i opremom za nastavak rada po unapređenom nastavnom programu.