PROJEKTOVANJE I KARAKTERIZACIJA

PASIVNIH FOTONSKIH INTEGRISANIH KOLA

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Predavači
dr Goran Mašanović
dr Jasna Crnjanski
Status
izborni predmet
Semestar
prolećni
Fond časova
2 časa predavanja
0.5 časova računskih vežbi
1.5 časova izrade projektnih zadataka
Kontakt
jasna.crnjanski@etf.bg.ac.rs


PREDMET KURSA:

Upoznavanje studenata sa tehnikama, softverskim alatima, laboratorijskim instrumentima i eksperimentalnim postavkama potrebnim za modelovanje, projektovanje i karakterizaciju pasivnih fotonskih integrisanih naprava. Fabrikacija naprava na bazi projektnih zadataka biće obavljena u Optoelectronics Research Centre u Sautemptonu, dok će se karkaterizacija naprava obavljati u Laboratoriji za optičke telekomunikacije na našem Fakultetu.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Ovaj kurs predstavlja dalju nadogradnju na bazične kurseve Optičkih telekomunikacija (na osnovnim studijama) i u kombinaciji sa kursem Projektovanje aktivnih fotonskih integrisanih kola (na master studijama) daje sasvim solidnu osnovu za rad u kompanijama koje se bave integrisanom fotonikom. Imajući u vidu svetske trendove globalizacije i osnivanje raznih konzorcijuma koji kroz predefinisane platforme omogućavaju da se po veoma pristupačnim cenama koristi laboratorijska infrastruktura za fabrikaciju fotonskih integrisanih kola (jedan od primera je Jeppix), kao i postojanje mehanizama finansiranja realizacije novih i namenskih uređaja na bazi integrisane fotonike (na primer kroz evropske projekte za mala preduzeća), posao u ovoj oblasti se može tražiti ne samo kroz već postojeće kompanije za projektovanje fotonskih komponenata i podsistema, već i kroz osnivanje novih malih preduzeća koja uz inovativne ideje mogu ponuditi konkurentnost na tržištu. Pri tome, treba imati u vidu da integrisana fotonska kola pored dobro ustanovljene primene u informaciono-komunikacionim tehnologijama, sve više nalaze primenu u biofotonici, pametnim senzorima, monitoringu životne srednine i ekologiji.