OSNOVI FIZIČKE ELEKTRONIKE

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Predavači
dr Dejan Gvozdić
dr Jasna Crnjanski
Status
izborni predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
3 časa predavanja
2 časa vežbi
Kontakt
gvozdic@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Principi rada poluprovodničkih elektronskih i optoelektronskih komponenata: poluprovodničke diode, metal-oksid i metal-poluprovodnik spojevi, laserske diode, fotodiode, solarne ćelije, JFET, MOSFET i bipolarni tranzistori.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Ovaj kurs daje pregled fizičkih principa, modela baziranih na tih principima i primene poluprovodničkih naprava u elektronici, optoelektronici, optičkim komunikacijama i fotonskim integrisanim kolima. Poluprovodnički materijali se široko koriste u svim oblastima moderne elektrotehnike, a oblasti njihove primene neprekidno se proširuju, prvensvetno zbog zrele i dobro razvijene tehnologije koja omogućava jeftinu proizvodnju uređaja visokog kvaliteta performansi. Razumevanje principa rada fundamentalnih komponenti savremene elektrotehnike omogućava inženjerima da prate nove tehnologije i učestvuju u tehnološkom razvoju budućih inženjerskih rešenja.