ORGANSKA OPTOELEKTRONIKA

Predavači
dr Petar Matavulj
dr Jovana Gojanović
Status
izborni predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
3 časa predavanja
1 čas vežbi
Kontakt
matavulj@etf.bg.ac.rs

PREDMET KURSA:

Upoznavanje studenata sa organskim poluprovodnicima kao modernim optoelektronskim materijalima. Izučavanje fizike organskih poluprovodnika. Upoznavanje studenata sa organskim optoelektronskim napravama, njihovom strukturom, principima rada i performansama. Definisanje osnovnih pravaca daljeg razvoja u oblasti organske optoelektronike.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Prezentacija kursa [pps, 1.4 MB]; Fantastic plastic [pdf, 400 KB]

Očekuje se da student: stekne osnovna znanja iz fizike organskih poluprovodnika, upozna postojeće organske optoelektronske naprave, sagleda otvorena teorijska pitanja koja treba rešiti i praktične probleme sa kojima se treba izboriti na putu daljeg napretka u oblasti organske optoelektronike i izvrši odgovarajući istraživački rad u ovoj oblasti.