SISTEMI I SIGNALI U ORGANIZMU

Predavači
dr Milica Janković
Status
obavezan predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
3 časa predavanja
1 čas vežbi
1 čas laboratorisjkih vežbi
Kontakt
piperski@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA

Osnove funkcionisanja živih sistema, ćelija. Procesi na ćelijskoj membrani. Sinapsa. Povezivanje i funkcionalna uloga raznih ćelija u organizmu. Funkcionalna analiza cirkulacionog sistema i srce. Funkcionalna analiza disajnog sistema. Funkcionalna organizacija digestivnog trakta. Funkcionalna organizacija skeletnog sistema. Funkcionalne celine u centralnom i perifernom nervnom sistemu. Organizacija mišićno-tetivnog sistema. Uloga vezivnog tkiva. Vegetativni deo nervnog sistema. Metode pretvaranja bioloških signala u električne i neelektrične veličine. Osnovi zaštite korisnika biomedicinske instrumentacije (invanzivna i ne invanzivna merenja). Principi medicinskih merenja i instrumentacije. Planiranje i primena biomedicinskih merenja i eksperimenata.

NASTAVNI PROGRAM
LITERATURA

Više informacija o kursu možete naći na sajtu Odseka za signale i sisteme.