BIOMEHANIKA

Predavači
dr Veljko Potkonjak
Status
izborni predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
3 časa predavanja
1 čas vežbi
1 čas laboratorijskih vežbi
Kontakt
potkonjak@yahoo.com
PREDMET KURSA

Upoznaje studente sa osnovnim pojmovima biomehanike. Cilj je, sa jedne strane, omogućavanje uspešne saradnje sa stručnjacima iz oblasti medicine, biologije i sporta, a sa druge strane, osposobljavanje za razvoj/korišćenje matematičkih metoda i softvera za navedene oblasti.

NASTAVNI PROGRAM

Osnova. Zakoni dinamike sistema materijalnih tačaka. Zakoni mehanike neprekidnih sredina.

Biomehanika kretanja. Elementi funkcionalne anatomije. Biomehanika kostiju, mišića, tetiva i ligamenata. Matematičko modeliranje kretanja tela i interakcije sa okolinom. Specijalni problemi (hodanje i trčanje, drugi sportski pokreti, hvatanje, pisanje i crtanje).

Biomehanika kože i unutrašnjih organa i organskih sistema. Nervni sistem. Gastrointestinalni trakt. Srce i krvni sudovi. Urinarni trakt. Organi za disanje.

LITERATURA
  1. Beleške sa predavanja
  2. P. Opavsky: Osnovi biomehanike, Naučna knjiga, Beograd
  3. V. Potkonjak: Robotika, Univerzitet u Beogradu, Beograd
  4. Y. C. Fung, Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues, Springer, Berlin

 

Više informacija o kursu možete naći na sajtu Odseka za signale i sisteme.