FIZIČKA ELEKTRONIKA GASOVA I PLAZME

Predavači
dr Jovan Cvetić
Status
izborni predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
3 časa predavanja
1 čas vežbi
1 čas laboratorijskih vežbi
Kontakt
cvetic_j@etf.bg.ac.rs

PREDMET KURSA:

Kurs daje osnovna znanja iz fizike jonizovanih gasova i fizike plazme. Objašnjenja fizike atmosferskih pražnjenja (plazmeni kanal munje i model loptaste munje), fizika jonosfere, problemi konfinacije plazme (kontrolisana fuzija), magneto-hidrodinamički generatori, gasni laseri velikih snaga i dr.Posle ovog kursa moguće je pohađati različite više kurseve na poslediplomskim Master studijama (9. i 10. semestar) koji se tiču fizike plazme i njenih primena u tehnici.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Kosmos je u stanju plazme jer je 99.99% materije u njemu u obliku fluidne jonizovane sredine (četvrto stanje materije). Medjutim, posmatrano u širem kontekstu sva materija je u obliku plazme, jer ne postoji čvrsta, tečna ili gasovita supstanca koja ne sadrži manje-vise slobodna naelektrisanja. Cak i poluprovodnici mogu da se tretiraju kao degenerisana plazma. Plazma omogucava zivot na Zemlji (Sunce), zaštitu (jonosfera), svetlost (razne gasne sijalice), i energetsku buducnost (kontrolisana fuzija).