KLINIČKO INŽENJERSTVO

Predavači
dr Nadica Miljković
Status
izborni predmet
Semestar
prolećni
Fond časova
3 časa predavanja
2 časa vežbi
Kontakt
nadica.miljkovic@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA

Upoznavanje sa metodama dijagnostike u kliničkim uslovima. Upoznavanje sa specifičnostima rada u kliničkom okruženju u neinvazivnoj dijagnostici. Upoznavanje sa medicinskom tehnologijom za primene u klinici.

NASTAVNI PROGRAM

Nastavni program uključuje laboratorijski rad i praktični projekat razvoja i testiranja kliničkog aparata i njegove primene.

Više informacija o kursu možete naći na sajtu Odseka za signale i sisteme.