OPTOELEKTRONSKE NAPRAVE

Predavači
dr Dejan Gvozdić
dr Zoran Jakšić
Status
izborni predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
3 časa predavanja
1 čas vežbi
1 čas laboratorijskih vežbi
Kontakt
 
PREDMET KURSA:
  • Uvođenje studenata u osnove funkcionisanja poluprovodničkih optoelektronskih naprava sa tačke gledišta njihove fizike i tehnologije.
  • Upoznavanje s osnovnim tipovima poluprovodničkih optoelektronskih naprava (fotodetektori, laseri) i detaljima njihovog funkcionisanja, kao i modelovanja i simulacije.
  • Upoznavanje studenata s praktičnim konceptima optoelektronskih naprava kroz boravak studenata u laboratoriji za proizvodnju poluprovodničkih infracrvenih fotodetektora i senzora, direktan kontakt s tehnologijama proizvodnje i učestvovanje studenata u praktičnom merenju i karakterizaciji konkretnih naprava
ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?