OPTOELEKTRONSKE NAPRAVE

Predavači
dr Jovana Gojanović
dr Slobodan Petričević
Status
izborni predmet
Semestar
prolećni
Fond časova
3 časa predavanja
2 časa vežbi
Kontakt
jovana@etf.bg.ac.rs
slobodan@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:
Optoelektronske naprave: specijalni tipovi lasera, LED diode, LCD, LED, OLED displeji, specijalni tipovi detektora, detektori slike, CMOS, EBCMOS tehnologija, nove generacije solarnih ćelija, solarni moduli i paneli.
ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Inženjer elektrotehnike koji diplomira na Smeru za nanoelektroniku, optoelektroniku i lasersku tehniku treba da poseduje dobro bazično znanje i poznavanje optoelektronskih naprava, njihove strukture, fizičke osnove rada, električnih i optičkih osobina i primena. Teme obrađene u ovom kursu nisu zastupljene u drugim kursevima. Šta znate o LED displejima? LED rasveti? A o CMOS detektorima slike? Ili, zašto još uvek ne koristimo solarne punjače za mobilne telefone, solarnu energiju u domaćinstvima ili možda čak solarne automobile? Tu smo da dopunimo ono što nedostaje.

Prezentacija kursa [pptx, approx 6.5 MB]