Biomedicinski i ekološki inženjering

Smer za biomedicinski i ekološki inženjering predstavlja kontinuitet Smera za medicinsku i nuklearnu tehniku osnovanog 1993. godine pri Odseku za fizičku elektroniku, sa ciljem da osposobi elektroinženjere ovog usmerenja za multidisciplinarno povezivanje znanja iz šire oblasti elektrotehnike (tehnička fizika, elektronika, merenja, obrada signala, računari, telekomunikacije) sa biomedicinskim i ekološkim znanjima (biofizika i biomedicinsko inženjerstvo, akvizicija i obrada elektrofizioloških signala, obrada medicinske slike i telemedicina, sistemi odlučivanja u medicini, nuklearna medicina i medicinska primena lasera, biomehanika i biomaterijali, zaštita životne sredine i obnovljivi izvori energije). Veći deo predmeta Smera za biomedicinski i ekološki inženjering namenjen je i studentima usmerenja Biomedicinske tehnike na Odseku za signale i sisteme.

Slična biomedicinska usmerenja postaju sve popularnija u svetu, jer je ekspanzivni razvoj biomedicinske tehnike nametnuo potrebu školovanja inženjera koji će biti u stanju da rade na razvoju i održavanju, kao i sve neposrednijem kliničkom korišćenju složene medicinske instrumentacije u timskoj saradnji sa lekarima. Osim toga, stavljanje težišta i na ekološke aspekte rezultat je potrebe za povećanom brigom na zaštiti sve ugroženije životne sredine, kako u svetu tako i kod nas. Uz nadu da ce popravljanjem ekonomske situacije u zemlji veći deo inženjera ovog smera naći svoje mesto u našim bolnicama, zavodima, institutima i preduzećima, treba pomenuti i da dosadašnje iskustvo pokazuje da postoji direktna prohodnost na postiplomskim studijama u inostranstvu, gde su se naši studenti sa svojim stečenim multidisciplinarnim znanjima veoma lako uklapali i u najsloženije istraživačke i razvojne programe.

Na ovoj strani možete pogledati aktuelne nastavne programe za osnovne studije na smeru za Biomedicinski i ekološki inženjering. Za sve dodatne informacije o ovom smeru možete se obratiti rukovodiocu smera prof. dr Dejanu Rakoviću.

Prezentacija smera - Biomedicinski i ekološki inženjering [pps, approx. 100kb]