Nanoelektronika i fotonika

Oblasti na Smeru za nanoelektroniku i fotoniku

 • Mikroelektronika i nanoelektronika
  • mikroelektronske i nano tehnologije
  • fizički procesi u strukturama nanometarskih dimenzija
  • principi funkcionisanja, modelovanje i projektovanje
  • mikroelektronskih i nanoelektronskih komponenata, kola i sistema
 • Optoelektronika i optičke komunikacije
  • fizički procesi u optoelektronskim komponentama
  • principi projektovanja optoelektronskih sistema
  • principi funkcionisanja i projektovanja optičkih mreža
 • Senzori i merenja
  • fizički procesi i karakteristike materijala i struktura za izradu senzora
  • tehnologije izrade
  • senzorski sistemi i aplikacije
 • Laserska tehnika
  • principi funkcionisanja lasera
  • izrada, karakteristike i modelovanje lasera
  • aplikacije lasera
 • Fizika i tehnika plazme
  • osnove plazma fizike
  • talasi u plazmi
  • primene plazme
  • osnovi fizike električnih pražnjenja u gasovima

Dostupnost literature

 • obezbeđene beleške sa predavanja postavljene na sajtu katedre
 • jedan broj predmeta je već pokriven literaturom na srpskom jeziku ili su udžbenici u pripremi.

Rad na projektima

 • studenti koji to žele mogu samostalno da rade na konkretnim projektima vezanim za pojedine predmete već u toku trajanja predavanja za pojedine predmete

Rad u laboratoriji

 • za jedan broj predmeta postoje razvijene laboratorijske vežbe
 • na ostalim predmetima: numeričke simulacije komponenata i sistema koji se obrađuju u ovim predmetima

Saradnja sa inostranstvom

 • nastavnici na smeru imaju odličnu saradnju sa nizom institucija u Evropi, a i sa nekim institucijama u SAD
 • za zainteresovane i uspešne studente moguća je organizacija posete ovim insituticijama i konkretna saradnja u završnim godinama studija

Mogućnosti zapošljavanja

 • istraživačke institucije pri industriji
 • instituti i fakulteti u zemlji i inostranstvu
 • u oblasti telekomunikacija
 • u oblasti energetike

Mogućnosti naknadnog usavršavanja

 • oblasti koje se izučavaju su moderne i u fokusu su istraživačkog, razvojnog i naučnog interesovanja u svetu
 • znanja dobijena na smeru obezbeđuju direktnu prohodnost na postdiplomske i doktorske studije u svetu u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, mikroelektronike i nanotehnologija

Prezentacija smera - Nanoelektronika, Optoelektronika i Laserska tehnika [pps, approx. 50 kb]