Predavanja

utorak 21.11.2023. od 13:00h u sali 62 Elektrotehničkog fakulteta

Predavanje - Vladimir Reković i Milana Lalović - CERN

Dr Vladimir Reković i Milana Lalović, iz CERN-a, održaće dva predavanja pod naslovom "Elektronika za real time data processing na LHC eksperimentima u CERN-u" i "Optički linkovi zasnovani na silicijumskoj fotonici za potrebe CERN-a" u utorak, 21. novembra 2023., sa početkom u 13 časova, u sali 62 na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.


četvrtak 17.11.2022. od 16:30h u u laboratoriji 18 u Paviljonu Rašović.

Predavanje - Vladimir Reković - CERN

Title: Triggering on particle collisions in CMS experiment at CERN.

Abstract: CMS particle collision detector at CERN is discussed with the detail description of the automated real-time data selection system - the Trigger. Upgrade project of the hardware trigger system and the Serbian group contributions are presented).


ponedeljak 27.5.2019 od 18h u sali 61 Elektrotehničkog fakulteta

Promocija smera Biomedicinski i ekološki inženjering

U okviru promocije smera Biomedicinski i ekološki inženjering biće održano predavanje na temu Endoskopija i elektrohirurgija, u ponedeljak 27.5.2019. od 18:00 u sali 61.


utorak 25.12.2018 od 12h u sali 62 i sreda 26.12.2018 od 12h u sali 55 Elektrotehničkog fakulteta

Studenski odeljak OSA: Dani fotonike 2018

Dani fotonike su serija kratkih predavanja bivših studenata ETF-a u organizcaiji sadašnjih i bivših studenata. Događaj je namenjen svim zainteresovanim, a ne samo studentima fizičke elektronike. Ideja je da se studentima prenesu iskustva u radu i cilj istraživanja raznih oblasti fotonike.

Detaljnu satnicu, program i biografije predavača možete pronaći na posebnoj stranici, a zainteresovani se mole da popune prijavu.


ponedeljak 26.11.2018 od 15h u sali 312 Elektrotehničkog fakulteta

Praksa na Univerzitetu Sapienza u Rimu

U ponedeljak 26.11. u sali 312, sa pocetkom u 15:00, dr Emilija Petronijević predstaviće mogućnost za odlazak na praksu na Univerzitet Sapienza u Rimu za studente 4. godine i master studente.

Dr Emilija Petronijević je zavrsila osnovne i master studije na odseku Fizičke elektronike Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu (generacija 2009), i doktorirala 2018. na Departmanu za primenjene nauke u inženjerstvu (SBAI - Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria) na Univerzitetu Sapienza u Rimu. Trenutno radi kao postdoktorant u grupi za Nelinearnu fotoniku, pod mentorstvom prof. Concite Sibilie. Projekat Kooperacije između ova dva univerziteta omogućuje da par studenata završnih godina Fizičke elektronike rade plaćenu praksu u Rimu u letnjem semestru 2019. Biće predstavljen teorijski i eksperimentalni rad grupe (metamaterijali, hiralnost na nanoskali, fotoakustična i ostale tehnike merenja) i zainteresovani studenti će biti upućeni na apliciranje.


ponedeljak 25.12.2017 od 14h i utorak 26.12.2017 od 12h u sali 314 Elektrotehničkog fakulteta

Studenski odeljak OSA: Dani fotonike

Detaljna satnica, program i kratke biografije predavača možete pogledati u brošuri.


petak 01.12.2017 od 14-15h u sali 61 Elektrotehničkog fakulteta

dr Vladimir Reković "Triger na CMS detektoru u CERNu - elektronika i računarstvo"

Apstrakt: Predstavljen je CMS detektor na LHC akceleratoru u CERNu, elektronski sistemi i računarski model koji je korišćen. Objašnjena je uloga triger sistema u naučnim otkrićima fizike elementarnih čestica na akceleratorima sa sadašnjim i budućim detektorom.


01.06.2017 od 16-18h u sali 61 Elektrotehničkog fakulteta

prof. Vlatko Vedral: Quantum Information - with photons and atoms

prof. Chiara Marletto: Quantum time in a timeless universe

Quantum Information - with photons and atoms: How much information can be squeezed into a given system and how quickly this information can be processed is governed by the laws of physics. Our most accurate description of nature is quantum and the resulting laws of information processing therefore have to reflect the quantum nature of any information carriers. I will talk about entanglement, the key feature of quantum physics that allows us to perform information-processing tasks which are impossible from the classical, Newtonian perspective. Quantum teleportation is one such signature quantum-information protocol. I will explain how it works in practice using photonic and atomic quantum bits. I will end by giving an overview of the current state of the art of quantum technologies and talk about my current research on organic molecules as qubits.

Quantum time in a timeless universe: Quantum Theory, just like any other dynamical theory, leaves time unexplained. Time is not a quantum observable, such as position or momentum; yet, it features in quantum theory's fundamental equations of motion. An elegant solution to this problem is to derive the appearance of dynamics, and therefore time, from a time-less picture of the universe. In this picture, the universe as a whole is at rest and never changes; time and dynamics are only emergent phenomena, affecting sub-parts of the universe. As a result, time and dynamics can be reduced to more fundamental entities, such as the amount of quantum entanglement present in our universe.

Vlatko Vedral je rođen u Beogradu 1971. godine. Nakon završene Matematičke gimnazije u Beogradu odlazi u London, gde je studirao fiziku na Imperijal koledžu i odbranio doktorsku tezu iz oblasti kvantifikacije zamršenih stanja. Nakon kraćeg vremena koje je proveo na mestu profesora kvantne fizike na Univerzitetu u Lidsu, dobija mesto profesora kvantne teorije informacija na Univerzitetu u Oksfordu. Takođe je angažovan i na mestu profesora fizike na Nacionalnom univerzitetu u Singapuru, gde predvodi grupu za teoretsku fiziku pri Centru za kvantne tehnologije. Vlatko je direktor Instituta za Bio-inspirisane kvantne tehnologije, koji funkcioniše u okviru oksfordske Martin škole. Dobitnik je brojnih nagrada koja su priznanje za doprinos razvoju nauke. Te nagrade uključuju i Wolfson Research Merit Award Britanskog kraljevskog društva (2007), Nagradu "Marko Jarić" (2011), kao i Svetsku naučnu medalju i nagradu (2010). Objavio je preko 220 naučnih radova, koji su citirani više od 20.000 puta.

Chiara Marletto je kvantna fizičarka zaposlena na Univerzitetu u Oksfordu. Nakon što se oprobala u inženjerstvu i kvantnom računanju, svoj fokus je prebacila na Teoriju konstruktora, prvi put formulisanu od strane Davida Deutscha, oca kvantnih računara. Teorija konstruktora se pokazala kao krajnje efikasan metod za formulisanje teorije informacija koja je uspela da pomiri pojmove klasične i kvantne informacije i objasni njihovu povezanost. Upravo zbog toga Chiarina poslednja istraživanja obuhvataju primenu teorije konstruktora na fundamentalna fizička pitanja, kao što su problem informacije (http://arxiv-web3.library.cornell.edu/abs/1405.5563) i procene kompatibilnosti osnovnih svojstava živih organizama, poput sposobnosti da se razmnožavaju i evoluiraju, sa fundamentalnim zakonima fizike (http://arxiv.org/abs/1407.0681).


17.04.2017

Predavanje

U četvrtak, 20.04.2017. u terminu od 15:15-16h u sali 312, gostujući profesor na Elektrotehničkom fakultetu dr Goran Mašanović sa Univerziteta u Sautemptonu održaće predavanje na temu "Fotoni i elektroni: od silicijuma do optičkog računara". Ljubazno pozivamo SVE zainteresovane studente da prisustvuju predavanju.


17.03.2017

Predavanje grupe za fotoniku i elektromagnetiku Univerziteta u Padovi

Pozivaju se svi zainteresovani da u četvrtak 23.03. sa početkom u 16.30 časova u sali 61 prisustvuju predavanju pod naslovom "Research activities at the Photonic and Electromagnetics Group" koje će održati prof. Marco Santaguistina sa Univerziteta u Padovi.

Kratak pregled:

A survey of the ongoing research activities of PEG will be given. In the field of fiber optics the group has contributed to the modelling and characterization of linear and nonlinear effects. In particular the mastering of back-scattering techniques has opened a new research area in the field of fiber optics sensors. Modelling complex photonic waveguides has been also an active research topic. The seminar will briefly present the activity about parametric amplification in slow mode semiconductor photonic crystal waveguides.


14.04.2016

Predavanje

Ljubazno se pozivaju svi zainteresovani studenti da prisustvuju ciklusu predavanja u zadužbini Ilije M. Kolarca, koja će se održati 21., 28. aprila i 5. maja. Više informacija o predavanjima možete videti na posteru.


14.03.2016

Predavanje

Ljubazno se pozivaju se svi zainteresovani studenti da prisustvuju predavanju profesora Antona Cajlingera, koje će se održati 15. marta u 09.30 časova u Svečanoj sali na drugom spratu Palate SANU. Više detalja o predavanju možete videti u pozivnici.


10.03.2016

Predavanje

U ponedeljak, 14.03.2016. u terminu od 9:15-11h u sali 13, Laboratorijski blok Rašović, profesor Nenad Vukmirović sa Instituta za Fiziku održaće predavanje na temu "Solarne ćelije na bazi organskih poluprovodnika".

Organski poluprovodni materijali na bazi konjugovanih polimera ili malih molekula imaju velike mogućnosti primene za elektronske i optoelektronske naprave kao što su solarne ćelije, diode koje emituju svetlost i tranzistore. Glavni razlog za to je mogućnost njihove lake i jeftine proizvodnje. Na ovom predavanju će biti dat pregled trenutne faze razvoja organskih materijala i naprava na bazi njih sa posebnim naglaskom na solarne ćelije, fizičkih procesa bitnih za njihove karakteristike, kao i prikaz metoda kojim se elektronske osobine ovih materijala mogu predvideti i simulirati.


01.03.2016

Predavanje

U četvrtak, 03.03.2016. u terminu od 14:15-15h u sali 312, gostujući profesor na Elektrotehničkom fakultetu dr Goran Mašanović sa Univerziteta u Sautemptonu održaće predavanje na temu "Fotoni i elektroni: od silicijuma do optičkog računara". Ljubazno pozivamo SVE zainteresovane, a posebno studente prve godine da prisustvuju predavanju.


17.12.2015

Predavanje

Pozivaju se svi zainteresovani studenti da prisustvuju predavanju kolege Ilije Uzelca, 24.12.2015. godine u sali 57, sa početkom u 13 časova, na temu Optičke metode mapiranja za izučavanje prostiranja talasa ćelijskih potencijala i kalcijuma u srcu.


12.10.2015

Transistors go flat out: Two-dimensional materials for beyond-silicon electronics

Pozivaju se studenti da u petak 23.10. u sali 61 u terminu od 16.15 do 17.15, prisustvuju predavanju dr Branimira Radisavljevića (ABB Corporate Research, Cirih, Švajcarska) na temu "Transistors go flat out: Two-dimensional materials for beyond-silicon electronics". Na sledećim linkovima možete videti apstrakt i poster predavanja.

Više detalja o kolegi Radisavljeviću možete videti na stranici nobelovi drugari .


24.04.2008. 15:00

Predavanje u okviru seminara Katedre

U četvrtak, 08.05.2008 godine, sa početkom u 13 časova u sobi 104, Goran Isić će održati predavanje na temu "Optimizacija poluprovodničkog spinskog filtra". Opširinije o predavanju možete pogledati na strani posevećenoj seminarima Katedre..


24.04.2008. 15:00

Odsek za fizičku elektroniku i Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku organizuju seriju predavanja

MODERNA PRIMENJENA FIZIKA

za studente prve godine Elektrotehničkog fakulteta u toku maja i juna 2008. godine. Predavanja će se držati u okviru redovnih termina za predavanja Fizike 2 u sali 70. Teme predavanja i raspored su istaknuti na tabli za fiziku, sajtu ETF-a i specijalnoj stranici na sajtu Katedre.

Predavanja imaju za cilj upoznavanje studenata sa dostignućima i trendovima u savremenoj primenjenoj fizici. Predavanja drže profesori i saradnici Elektrotehničkog fakulteta.

Ljubazno pozivamo SVE studente prve godine, uključujući i one koji ne slušaju kurs Fizike 2, da prisustvuju predavanjima.


20.06.2006. 18:01

Predavanje u okviru seminara Katedre

U četvrtak, 22.06.2006 godine, sa početkom u 14 časova u sobi 104, Dr Bojan Bošković će održati predavanje na temu "KARBONSKE NANOTUBE : sinteza i primene". Opširinije o predavanju možete pogledati na strani posevećenoj seminarima Katedre..


19.10.2005. 16:01

Predavanje u okviru seminara Katedre

"Lightning currents and fields of cloud-to-ground and ground-to-cloud lightning" Dr.-Ing. Habil. Fridolin Heidler, University of the Federal Armed Forces Munich, Germany. Detaljnije o predavanju na strani seminari Katedre.