Predavanja

17.04.2017

Predavanje

U četvrtak, 20.04.2017. u terminu od 15:15-16h u sali 312, gostujući profesor na Elektrotehničkom fakultetu dr Goran Mašanović sa Univerziteta u Sautemptonu održaće predavanje na temu "Fotoni i elektroni: od silicijuma do optičkog računara". Ljubazno pozivamo SVE zainteresovane studente da prisustvuju predavanju.


17.03.2017

Predavanje grupe za fotoniku i elektromagnetiku Univerziteta u Padovi

Pozivaju se svi zainteresovani da u četvrtak 23.03. sa početkom u 16.30 časova u sali 61 prisustvuju predavanju pod naslovom "Research activities at the Photonic and Electromagnetics Group" koje će održati prof. Marco Santaguistina sa Univerziteta u Padovi.

Kratak pregled:

A survey of the ongoing research activities of PEG will be given. In the field of fiber optics the group has contributed to the modelling and characterization of linear and nonlinear effects. In particular the mastering of back-scattering techniques has opened a new research area in the field of fiber optics sensors. Modelling complex photonic waveguides has been also an active research topic. The seminar will briefly present the activity about parametric amplification in slow mode semiconductor photonic crystal waveguides.


14.04.2016

Predavanje

Ljubazno se pozivaju svi zainteresovani studenti da prisustvuju ciklusu predavanja u zadužbini Ilije M. Kolarca, koja će se održati 21., 28. aprila i 5. maja. Više informacija o predavanjima možete videti na posteru.


14.03.2016

Predavanje

Ljubazno se pozivaju se svi zainteresovani studenti da prisustvuju predavanju profesora Antona Cajlingera, koje će se održati 15. marta u 09.30 časova u Svečanoj sali na drugom spratu Palate SANU. Više detalja o predavanju možete videti u pozivnici.


10.03.2016

Predavanje

U ponedeljak, 14.03.2016. u terminu od 9:15-11h u sali 13, Laboratorijski blok Rašović, profesor Nenad Vukmirović sa Instituta za Fiziku održaće predavanje na temu "Solarne ćelije na bazi organskih poluprovodnika".

Organski poluprovodni materijali na bazi konjugovanih polimera ili malih molekula imaju velike mogućnosti primene za elektronske i optoelektronske naprave kao što su solarne ćelije, diode koje emituju svetlost i tranzistore. Glavni razlog za to je mogućnost njihove lake i jeftine proizvodnje. Na ovom predavanju će biti dat pregled trenutne faze razvoja organskih materijala i naprava na bazi njih sa posebnim naglaskom na solarne ćelije, fizičkih procesa bitnih za njihove karakteristike, kao i prikaz metoda kojim se elektronske osobine ovih materijala mogu predvideti i simulirati.


01.03.2016

Predavanje

U četvrtak, 03.03.2016. u terminu od 14:15-15h u sali 312, gostujući profesor na Elektrotehničkom fakultetu dr Goran Mašanović sa Univerziteta u Sautemptonu održaće predavanje na temu "Fotoni i elektroni: od silicijuma do optičkog računara". Ljubazno pozivamo SVE zainteresovane, a posebno studente prve godine da prisustvuju predavanju.


17.12.2015

Predavanje

Pozivaju se svi zainteresovani studenti da prisustvuju predavanju kolege Ilije Uzelca, 24.12.2015. godine u sali 57, sa početkom u 13 časova, na temu Optičke metode mapiranja za izučavanje prostiranja talasa ćelijskih potencijala i kalcijuma u srcu.


12.10.2015

Transistors go flat out: Two-dimensional materials for beyond-silicon electronics

Pozivaju se studenti da u petak 23.10. u sali 61 u terminu od 16.15 do 17.15, prisustvuju predavanju dr Branimira Radisavljevića (ABB Corporate Research, Cirih, Švajcarska) na temu "Transistors go flat out: Two-dimensional materials for beyond-silicon electronics". Na sledećim linkovima možete videti apstrakt i poster predavanja.

Više detalja o kolegi Radisavljeviću možete videti na stranici nobelovi drugari .


24.04.2008. 15:00

Predavanje u okviru seminara Katedre

U četvrtak, 08.05.2008 godine, sa početkom u 13 časova u sobi 104, Goran Isić će održati predavanje na temu "Optimizacija poluprovodničkog spinskog filtra". Opširinije o predavanju možete pogledati na strani posevećenoj seminarima Katedre..


24.04.2008. 15:00

Odsek za fizičku elektroniku i Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku organizuju seriju predavanja

MODERNA PRIMENJENA FIZIKA

za studente prve godine Elektrotehničkog fakulteta u toku maja i juna 2008. godine. Predavanja će se držati u okviru redovnih termina za predavanja Fizike 2 u sali 70. Teme predavanja i raspored su istaknuti na tabli za fiziku, sajtu ETF-a i specijalnoj stranici na sajtu Katedre.

Predavanja imaju za cilj upoznavanje studenata sa dostignućima i trendovima u savremenoj primenjenoj fizici. Predavanja drže profesori i saradnici Elektrotehničkog fakulteta.

Ljubazno pozivamo SVE studente prve godine, uključujući i one koji ne slušaju kurs Fizike 2, da prisustvuju predavanjima.


20.06.2006. 18:01

Predavanje u okviru seminara Katedre

U četvrtak, 22.06.2006 godine, sa početkom u 14 časova u sobi 104, Dr Bojan Bošković će održati predavanje na temu "KARBONSKE NANOTUBE : sinteza i primene". Opširinije o predavanju možete pogledati na strani posevećenoj seminarima Katedre..


19.10.2005. 16:01

Predavanje u okviru seminara Katedre

"Lightning currents and fields of cloud-to-ground and ground-to-cloud lightning" Dr.-Ing. Habil. Fridolin Heidler, University of the Federal Armed Forces Munich, Germany. Detaljnije o predavanju na strani seminari Katedre.