INDUSTRIJSKI VIDEO SISTEMI

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Predavači
Dr Marko Barjaktarović
Dr Slobodan Petričević
Status
izborni predmet
Semestar
prolećni
Fond časova
3 časa predavanja
2 časova računskih vežbi
Kontakt
mbarjaktarovic@etf.bg.ac.rs


PREDMET KURSA:

Upoznavanje studenata sa postupkom izrade industrijskog video sistema, tj. sistema za inspekciju proizvoda baziranim na dizajnu namenskog osvetljenja kao i upotrebi algoritama za obradom slike prilagođenim industrijskim uslovima.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Nakon odslušanog kursa, studenti bi trebalo da poseduju dovoljno znanja kako bi mogli da na osnovu projektnog zadatka identifikuju lokaciju industrijskog video sistema (eng. Machine Vision System ili Industrial Vision Systems) na proizvoljnoj liniji, specificiraju sve potrebno komponente: osvetljene, kamere, optičke filtre, mehanizme sinhronizacije, prateće senzore i način komunikacije sa drugim kontrolnim sistema i daju predlog algoritma za obradu slika i identifikaciju željenih karakteristika proizvoda.