METODOLOGIJA NAUČNOG RADA

Predavači
dr Jelena Radovanović
dr Vitomir Milanović
dr Nikola Vuković
Status
master - izborni predmet
Semestar
jesenji
Fond časova
4 časa predavanja
Kontakt
radovanovic@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Cilj predmeta Metodologija naučnog rada je da se studentima prikaže naučni metod i pokaže postupak kako se naučno otkriće pretvara u naučno delo (članak, monografija, teza) spremno za objavljivanje.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Student bi trebalo da stekne veštinu pisanja naučnog članka ili teze, odnosno naučnog projekta.