PRIMENE LASERSKOG ZRAČENJA

Predavači
dr Peđa Mihailović
Status
izborni
Semestar
jesenji
Fond časova
2 časa predavanja
1 čas vežbi
1 čas laboratorijskih vežbi
Kontakt
pedja@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Karakteristike laserskog zračenja. Tipovi lasera. Najvažnije primene pojednih tipova lasera u merenjima, obradi materijala, telekomunikacijama, medicini, mikroskopiji, holografiji, spektroskopiji, hlađenju atoma, vojnoj tehnologiji i optičkom skladištenju podataka.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

LASER je jedan od najznačajnijih pronalazaka dvadesetog veka. Kao izvor svetlosti kakav u prirodi ne postoji našao je ogromnu primenu u nauci, industriji, telekomunikacijama, medicini, vojnoj tehnologiji. LASER stvara svetlost u svom najkoherentnijem obliku.

Prezentacija predmeta