KVANTNA INFORMATIKA BIOMOLEKULA

Predavači
dr Dejan Raković
dr Miroljub Dugić
Status
izborni predmet
Semestar
I
Fond časova
90 časova predavanja
Kontakt
rakovicd@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Upoznavanje studenata sa modernim pojmovima i primenama kvantne informatike u molekularnoj biofizici.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?