FIZIKA, TEHNOLOGIJA I KARAKTERIZACIJA BIOMATERIJALA

Predavači
dr Dejan Raković
dr Nenad Ignjatović
Status
izborni predmet
Semestar
I ili III
Fond časova
 
Kontakt
rakovicd@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

Predmet upoznaje studente sa fizikom, tehnologijom i karakterizacijom biomaterijala (metala, polimera, keramika, kompozita.), njihovom eksploatacionom stabilnošću, reakcijom organizma na biomaterijale, i sa izborom biomaterijala i konstruisanjem. Tokom kursa studenti ce imati prilike da se upoznaju i sa nekim savremenim eksperimentalnim istraživanjima fizike, tehnologije i karakterizacije biomaterijala u drugim centrima u Srbiji.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Fizika, tehnologija i karakterizacija biomaterijala je predmet koji upoznaje studente sa fizičkim, hemijskim, strukturnim, mehaničkim i biomedicinskim karakteristikama, tehnološkim metodama, karakterizacijama i primenama biomaterijala u medicini i stomatologiji.