ENERGIJA SUNCA I VETRA

Predavači
dr Miodrag Zlatanović
dr Peđa Mihailović
mr Ivan Popović
Status
izborni
Semestar
 
Fond časova
 
Kontakt
jzlatanovic@beotel.net
pedja@etf.bg.ac.rs
popovici@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA:

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?

Pogledajte kratku prezentaciju predmeta.