MEDICINSKA INFORMATIKA I TELEMEDICINA

Predavači
dr Marko Barjaktarović
dr Ana Gavrovska
Status
izborni
Semestar
jesenji
Fond časova
3+2
Kontakt
mbarjaktarovic@etf.bg.ac.rs
PREDMET KURSA

Upoznaje studente sa osnovnim principima sistematskog i standardizovanog formiranja i korišćenja relevantnih informacija u zdravstvu.

ZAŠTO SLUŠATI OVAJ KURS?